אופני מדידה יריעות קרמיות

המדידה של היריעות הקרמיות נעשית לפי שטח החתך החיצוני של היריעות על גבי התעלה, בהתאם למדידת פחחים.

לפרטים נוספים ראה – דף הסבר אופני מדידה של יריעות קרמיות.

פירוט אופני מדידה יריעות קרמיות DUCTZ120