איטום מעברים

פתחים וחדירות בקירות אש ובתקרות עמידות אש צריך שיאטמו למניעת מעבר אש, עשן וחום בין אזורי האש השונים. מערכת האיטום נועדה להבטיח עמידות אש שוות ערך לעמידות האש של האלמנט בו היא מיושמת, כך שלקיר האש תהיה את אותה עמידות אש טרם פתיחת הפתח.

מערכת האיטום מותאמת לסוג הפתח, לגודל הפתח ומידותיו, לסוג הצנרת (כבלי חשמל, צנרת פלדה, צנרת PVC) לכמות הצנרת וצפיפות הצנרת.

דרישות

  • כל החומרים המשמשים אותנו בביצוע איטום מעברים נבדקו לפי ת"י 931 חלק 2
  • עבודות האיטום נעשות על ידי צוות מוסמך
  • על פי רוב זמן עמידות האש הנדרש הינו לשעתיים (120 דקות)

איטום קו תפר ומעבר צנרת

חומרי איטום חסיני אש

דוגמאות ליישום של איטום מעברים

איטם מעברים צנרת

איטום מעבר של צנרת

איטום מעבר תעלות בקיר אש

איטום מעבר של תעלה

איטום מעברים צנרת וכבלים

איטום מעבר של צנרת וכבלים

איטום מעברים כבלים

איטום מעבר של כבלים

איטום מעברים וקו תפר של צנרת ותעלה

איטום מעבר של צנרת, כבלים ותעלה

איטום לוח חשמל