מיגון אש לקונסטרוקציות פלדה

קונסטרוקציה פלדה משמשת מגוון גדול של מבנים ביניהם: מתקני תעשיה, מבנים, גגות קלים, גגות מרחביים, חניונים וכו'.  את הפרופילים של הפלדה יש למגן וזאת מפני שהפלדה רגישה לחום והיא מאבדת מחוזקה בהדרגה החל מ  550oC ובהינתן העומס שהיא נושאת.

מיגון אש לקונסטרוקציות פלדה אפשרי עד ל- 4 שעות (240 דקות) והוא נועד לשמור על חוזק השלד ולאפשר היחלצות מהמבנה במקרה של שריפה לפני הגעה של הפלדה לטמפרטורת כשל וקריסת המבנה.

תקינה

כל החומרים המשמשים אותנו למיגון אש של קונסטרוקציות פלדה מאושרים ליישום על ידי מכון התקנים הישראלי. התקנים הרלוונטיים בנושא זה הם:

  • ת"י 1733 חלק 1 וחלק 2
  • תקן 476 BS חלק 20 או 21
  • תקן UL 263
  • תקן ASTM E119

מיגון פלדה בצבע

יישומים שונים למיגון פלדה