מערכות שליטה על עשן

מערכות שליטה על עשן

בדיקות שחרור עשן

 

על פי דרישת התקן הישראלי 1001 של מכון התקנים חלה חובה לבצע ביקורת תקינות לכל מערכות שחרור עשן.

מערכת שחרור עשן מצילה חיים בזמן שריפה ומכאן החשיבות כי המערכת תהיה תקינה.

הרשות הארצית לכבאות והצלה דורשת, כי מהנדס יבצע בדיקת תקינות של המערכת אחת לשנה.

אנו מציעים לך, שירות ביקורת ותחזוקה למערכות שחרור עשן. השירות כולל בן היתר : ביקורת מפוחי עשן ודיחוס חדרי מדרגות, כאשר הבדיקה מבוצעת ע"י מהנדס החברה.

תחזוקה נכונה של המערכת שחרור עשן שומרת על יעילות פעולת מערכת האוורור לאורך זמן ומפחיתה את הבלאי של המערכת.

בירור הזמנה

מוצרים קשורים

Development

Design Studio Bahir