איטום מרחב מוגן (ממ"ד)

ממ"ד הינו מרחב מוגן דירתי אשר נועד לספק הגנה ליושביו בהיותו אטום לחדירתם של גזים רעילים ועמיד בפני הדף.

יצירת פתחים בקירות הממ"ד מתחייבת, בשל הצורך במעברי כניסה למערכות אלקטרו-מכאניות שונות. עם פתיחת פתח בקיר הממ"ד חלה חובה לאטמו באופן מוחלט ולהשיב לו ולחלל הממ"ד כולו את תכונת האטימות.

דרישות

כל החומרים המשמשים אותנו לאיטום מרחבים מוגנים מאושרים ליישום על ידי פיקוד העורף, הרשות המוסמכת.

איטום מרחב מוגן - צבע זוהר אחריאיטום מרחב מוגן

יישומים שונים לאיטום וסימון ממ"ד